Werving en selectie

 

 

Werven en selecteren van nieuwe medewerkers is zowel bij een schaarse als ruime arbeidsmarkt geen eenvoudige zaak. Vergissingen kan uw organisatie zich nauwelijks permitteren vanwege de tijdsinvestering, kosten en stilstand in het werkproces. VCC is gespecialiseerd in de praktische uitvoering van wervingscampagnes. U wordt tijdens de selectieprocessen begeleid en geadviseerd. De selectie geschiedt objectief en onafhankelijk, waarbij de definitieve en goed uitgebalanceerde beslissing bij u blijft. VCC handelt indien gewenst ook administratief de procedure geheel voor u af. 

 

Introductie nieuwe werknemers

 

 

De introductie van nieuwe medewerkers in uw organisatie is uw specialiteit. Maar misschien moet er wel een opleidingsplan worden opgesteld en de werknemer geintroduceerd worden in het land van arbeidsvoorwaarden, sociale instellingen, regelingen, arbodiensten, pensioen en verzekeringen. Dat is de specialiteit van VCC. 

 

Arbeidsovereen-komsten

 

In voor u op maat geschreven arbeidsovereenkomsten, met uiteraard voldoende juridische waarborgen, herkent u uw bedrijf. Bij veranderende wetgeving of jurisprudentie worden de arbeidsovereenkomsten direct aan de actualiteit aangepast.  VCC beantwoordt ook al uw vragen op het gebied van (flexibele) vormen van arbeidsovereenkomsten. 

 

Arbeidsvoorwaarden pakket

 

 

Naast de traditionele beloningsvormen zijn werknemers steeds meer geïnteresseerd in alternatieve beloningsvormen. Werkgevers zijn daarom zoekende naar beloningsvormen waarmee zij zich op de arbeidsmarkt kunnen profileren en de werknemers beter tegemoet kunnen komen. Dit is ook mogelijk zonder dat de arbeidskosten toenemen.  VCC stelt, in nauwe samenspraak met u, flexibele arbeidsvoorwaarden samen. Uiteraard binnen de grenzen van fiscale- en sociale regelgeving 

 

Functieclassificatie

 

 

Indien u niet CAO gebonden bent, classificeert VCC de functies, stelt loonschalen met bijbehorende periodieken en andere emolumenten samen, conform de huidige eisen en ontwikkelingen  in de markt. Op deze wijze bent u verzekerd van concurrerende arbeidsvoorwaarden. 

 

Personeelsfile

 

Welke gegevens van de werknemer zijn van belang voor uw organisatie? Een door VCC zelf ontwikkelde software applicatie ondersteunt u bij het voeren van een optimaal personeelsbeleid, rekening houdend met de eisen op het gebied van privacy. Voor de inrichting van deze database inventariseert VCC uw wensen en draagt suggesties aan. Daarop richten wij het programma op maat in voor uw bedrijf. Voortaan bent u altijd up-to-date geïnformeerd over uw werknemers. 

 

Einde arbeidsverhouding                                  

 

 

Bij ontslagname door de werknemer, zorgt VCC voor een correcte afwikkeling van de arbeidsrelatie en informeert alle betrokken instanties. Neemt de werkgever het initiatief tot beëindiging dan verzorgt VCC op basis van de beschikbare gegevens de case-opbouw en stelt een  beeindigingsovereenkomst of de ontslagaanvraag voor UWV op of voert een ontbindingsprocedure via het kantongerecht.

 

Bedrijfsscreening                                                  

 

 

 

 

VCC verricht binnen uw bedrijf op verzoek een screening, gericht op alle facetten binnen het personeelsbeheer en -beleid, zoals:

  - Opbouw personele bezetting
  - Arbeidscontracten
  - Functies / functieclassificatie / loonschalen
  - Salaris / salarisstroken
  - Meldingen sociale instellingen / verzekeringen / pensioenfonds
  - Taak- en functieomschrijvingen
  - Dossiervorming personeelsfiles
  - Identificatieplicht
  - CAO-naleving (indien van toepassing)

Na de screening volgt een helder rapport waarin de basis gelegd wordt voor een personeelsbeleid op maat. Het blijft aan u of u dit binnen de bestaande situatie kunt invullen, of dat u daarvoor VCC wilt inzetten.