Aansprakelijkheid bestuurders, voor producten of werknemers

 

 

Productaansprakelijkheid is iets wat alle ondernemers wel kennen uit de verhalen over "Amerikaanse toestanden". Maar hoe zit dat nu werkelijk in Nederland of binnen de EU? In hoeverre bent u als ondernemer aansprakelijk voor de gedragingen en fouten van uw werknemers, en hoe lost u dat op? Voldoet u aan alle EU Richtlijnen en verdere eisen gesteld aan CE markering? Wat zijn voor u als ondernemer de gevaren in verband met (bestuurders-)aansprakelijkheid? Al deze vraagstukken verdienen de nodige aandacht, en kunnen inzichtelijk en voor zover mogelijk beperkt worden, door tijdig maatregelen te nemen.

 

Arbeidsrecht

 

 

Het arbeidsrecht is een zeer complexe materie, waar ondernemers voldoende aandacht aan moeten besteden, willen zij voldoende anticiperen op de sterk wisselende arbeidsmarkt. Daarbij hoort de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten op maat aan te kunnen bieden, met voldoende juridische waarborgen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook de vraag naar allerlei flexibele vormen van arbeidsrelaties maakt het er niet makkelijker op. Maar niet alleen het aangaan van een arbeidsrelatie heeft de nodige complicaties, de beëindiging van de arbeidsverhouding kan soms zeer moeizaam zijn. Uiteraard is het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsrelatie het eenvoudigste, maar soms moet het via een aanvraag voor een ontslagvergunning bij het UWV of ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Wat is de beste optie in uw specifieke geval, en hoe kan dit snel en efficiënt geregeld worden? 

 

Contracten

 

Bij onderhandelingen met leveranciers, afnemers, of samenwerkingspartners moeten dikwijls de nodige zaken goed op papier worden gezet, om later teleurstellingen of conflicten te voorkomen. Met deskundige ondersteuning van VCC kan gezorgd worden dat zaken goed op papier worden gezet, zowel voor uw nationale- als internationale zaken, eventueel keurig vertaald in een andere taal. Daarbij profiteert u natuurlijk van de langjarige ervaring op dit gebied van VCC. 

 

Incasso vorderingen

 

 

Helaas loopt ook u wel eens tegen een klant aan die om welke reden dan ook niet wil of kan betalen. Van belang is dat snel wordt vastgesteld waarom er niet betaald wordt, en met diezelfde snelheid vasthoudend actie wordt genomen. VCC heeft een langjarige ervaring op dit gebied, met een bovengemiddeld resultaat tegen aanvaardbare kosten. Ook kan VCC uw creditmanagement in huis opzetten en begeleiden, om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat vorderingen te laat of niet betaald worden.

 

Domeinnamen Merkdepots Auteursrechten

 

 

Voor iedere onderneming is het van belang om domeinnamen, merken, logo's en auteursrechten te beschermen tegen ge- of misbruik door derden. Er moet dus niet alleen nagedacht worden over de marketing aspecten, maar ook over de juridische bescherming van uw rechten en hoe en waar u die dient te realiseren.
VCC heeft jarenlange ervaring met merkbescherming, en kan u assisteren bij het deponeren van merken of het bezwaar maken tegen ontoelaatbaar gebruik van (sterk gelijkende) merken in de Benelux (BBIE) of bij het Europees Merkenbureau (OHIM) te Alicante.  In zijn algemeenheid kan VCC adequaat actie ondernemen naar partijen die inbreuk plegen op uw merkrecht of andere intellectuele rechten. 

 

Algemene Voorwaarden

 

Steeds meer wordt er door ondernemingen met standaard voorwaarden en standaard contracten gewerkt. In veel branches zijn die soms centraal ontwikkelt door branche- organisaties. Soms voldoen die niet of heeft de onderneming behoefte aan standaardcontracten en verkoop- of inkoopvoorwaarden die specifiek op haar onderneming zijn toegesneden.  VCC heeft de deskundigheid in huis om voor uw onderneming passende voorwaarden of standaardcontracten op te stellen. Daarbij is enerzijds van belang dat het geheel juridisch correct is, anderzijds moet het ook aansluiten op de werkwijze in uw bedrijf en de specifieke eigenschappen van de branche. Uiteraard wordt u ook geconfronteerd met contracten en standaardvoorwaarden van uw afnemers of toeleveranciers. Deze wilt u laten beoordelen, zodat u eventuele risico's vooraf kunt inschatten.

 

Ondernemings structuur

 

Op gezette tijden dient u zich af te vragen of uw onderneming nog wel de juiste juridische vorm heeft, die past bij de omvang en activiteiten  van de onderneming. Veelal begint de onderneming met een éénmanszaak of vennootschap onder firma. Maar na enige tijd kan het beter zijn om de activiteiten onder te brengen in een besloten vennootschap, eventueel met een holding daarboven.Niet alleen fiscale overwegingen spelen daarin een rol, maar ook aansprakelijkheidsvraagstukken en bescherming van privé-belangen. 


Expansie

 

Groei van een onderneming is een fenomeen dat allerlei vraagstukken oproept, die opgelost moeten worden voordat zij tot  problemen leiden. Van belang daarbij is niet alleen dat gekeken wordt naar de juridische structuur binnen Nederland. Ook bij export of bedrijfsvestiging(en) in het buitenland moeten veel zaken geregeld worden, die net even anders liggen dan wij in Nederland gewend zijn. Wanneer een onderneming de grens overgaat heeft zij nu eenmaal te maken met andere rechtsvormen, regelgeving, arbeidsrecht en cultuur. Een nuchtere kijk van buiten op uw expansieplannen is onontbeerlijk, waarbij VCC graag uw klankbord is.